校徽、校训、展望

Lambang Warna

Putih – Kesucian , Kerajinan

Hijau – Berusaha bersungguh-sungguh

Merah – Berani kerana benar

Biru – Keadilan

Lambang Gambar

Buku – Menimba ilmu tanpa batasan

Roda – Melangkah ke hadapan

Sabit – Bertanggungjawab dan jujur

Segitiga – Kasih sayang