校徽、校训、展望Lambang Warna

Putih   – Kesucian , Kerajinan
Hijau   – Berusaha bersungguh-sungguh
Merah – Berani kerana benar
Biru     – Keadilan

 Lambang Gambar

Buku        – Menimba ilmu tanpa batasan
Roda        – Melangkah ke hadapan
Sabit       – Bertanggungjawab dan jujur
Segitiga  – Kasih sayang
Comments